Over het Spiritisme

Historische aspecten

Vanaf de oudheid tot heden zijn er op verschillende plaatsen contacten geweest tussen de levenden en de doden.

Echter, in de achttiende eeuw, voordat het Spiritisme als leer verschenen is, zijn er twee belangrijke gebeurtenissen geweest. Deze worden beschouwd als voorbereiding op de komst van het Spiritisme: de “Hydesville verschijnselen” (USA) met de zusters Fox  en het fenomeen van de “draaiende tafels” dat op verschillende plaatsen in de wereld gelijktijdig werd waargenomen.

In die eeuw werd gedacht dat de beweging van objecten, stoten (klopgeest) en ongewone geluiden een tijdelijke rage zouden worden, een ‘hobby’ die zouden verdwijnen zodra dergelijke verschijnselen in diskrediet zouden raken, maar dat gebeurde niet.

Het Spiritisme en Allan Kardec

De frequentie van deze fenomenen werd steeds groter, ze breidden zich over alle delen van de wereld uit. Dit wekte de belangstelling van de Franse professor Hippolyte Leon Denizard Rivail.

Hij ontwikkelde een wetenschappelijk-experimentele methode in overeenstemming met de logica en de rede met het doel een beter begrip van de waargenomen feiten te verkrijgen. Feiten, die destijds nog niet bestudeerd en geanalyseerd waren.

De notities van de reacties uit de geestenwereld werden samengebracht in een reeks boeken die gepubliceerd werden onder het pseudoniem Allan Kardec. Deze naam werd door professor Rivail gebruikt met het voornemen om de Spiritistische Codificatie als op zichzelfstaand te beschouwen, los van zijn eerdere pedagogische werken.

De publicatie van zijn eerste boek – Het Boek der Geesten – werd beschouwd als een mijlpaal in de stichting van het Spiritisme, waarvan de inhoud werd onthuld door de hogere geesten door middel van mediums en samengebracht en geredigeerd (gecodeerd) door Kardec in 1857.

Één jaar later in Parijs lanceert Kardec het spiritistische tijdschrift en richt hij de Parijnse Vereniging voor Spiritistische Studies op. Sindsdien zijn er vele andere studies uitgevoerd, gelijktijdig zijn er ook andere leerstellige boeken voltooid. En vervolgens in verschillende  talen vertaald.

Voor een juist begrip van de spiritistische Leer is het noodzakelijk om de boeken van Allan Kardec als basis te nemen.

Basisboeken van het spiritisme

Het Boek der geesten –  algemene introductie tot de filosofie van het Spiritisme (18 april 1857)
De Boek der mediums – over de experimentele en wetenschappelijke methode (januari    1861);
Het Evangelie volgens het Spiritisme – over de zedenleer  (april 1864);
Hemel en Hel, over de goddelijke rechtvaardigheid volgens Spiritisme (augustus 1865);
Genesis, over wonderen en voorspellingen (januari 1868).

Spiritisme in ons leven

Met het drukke leven van vandaag vergeten mensen vaak de fundamentele vragen van het bestaan​​, zijn eenzijdig gericht op werk, op hun pleziertjes en hun specifieke problemen.

Hoewel dit alles op zich niet verkeerd is, denken mensen dikwijls niet na over God, en ​​mediteren niet over de zin van het leven.

Echter, wanneer we onverwacht geconfronteerd worden met grote financiële verliezen, dood van een geliefde,  ongeneeslijke ziekten of een andere tegenslag dat het leven ondraagelijk maakt, voelen we ons snel verloren en verward zonder de moed en het geloof te vinden om onze problemen helder onder ogen te zien, en vallen zo gemakkelijk in wanhoop.

De spiritistische kennis zorgt voor een brede- en rationele visie op het leven, helpt ons te begrijpen waarom we soms pijnlijke momenten moeten doorstaan, en geeft ons kracht om van binnenuit te veranderen, zodat we dichter bij God en het werkelijke geluk zullen komen.

De Trooster beloofd

Het Spiritisme omarmt de christelijke morele waarden en ziet Jezus als het rolmodel, ultieme voorbeeld uit de praktijk van de liefde en liefdadigheid naar de naaste. Voor Zijn vertrek kondigde Hij de komst van de Trooster aan:

Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: 17 de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. 18 Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug.( …)  24 Maar wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat ik zeg, en wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie ik gezonden ben. 25 Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben. 26 Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. Johannes 14:16-26

De lessen van Jezus werden weer duidelijk door het Spiritisme onder de aandacht gebracht (‘de beloofde Trooster’), en verduidelijkte deze. Juist ook met betrekking tot de vraagstukken die nog niet begrepen waren. Het verhogen van onze morele waarden inspireert ons tot  een optimistische wijze van leven, helpt ons om onze gedachten beter op het goede te richten, en om de angsten die deel uitmaken van onze ontwikkeling te overwinnen.

Het Spiritisme geeft antwoorden op fundamentele vragen van het leven, zoals:

Wie ben ik? Wat gebeurt er na mijn dood? Waarom lijden sommige mensen meer dan anderen? Waarom worden sommige in armoede geboren en anderen in rijkdom? Waarom sterven sommige mensen heel jong en worden anderen heel oud? Waarom laat God zoveel ongelijkheid toe?
Dit zijn enkele van de vele vragen die niet logisch beantwoord kunnen worden als we kijken naar het leven vanuit het perspectief van een enkele incarnatie.

De spiritistische leer suggereert dat we vanuit een breder perspectief kunnen leren kijken om zo de antwoorden op deze vragen te verkrijgen.

Het Spiritisme legt geen eigen dogma’s op maar nodigt diegenen die geïnteresseerd zijn in de spiritistische wetenschap uit haar leer grondig te beoordelen en te toetsen aan de rede alvorens deze te aanvaarden.

” Onderzoek alles, behoudt het goede en vermijdt elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet.” I Tessalonicenzen 5:21

Anúncios