Over GEON

DE OPKOMST VAN DE GROEP

De SPIRITISTISCHE GROEP DE NAZARENER (GEON) is ontstaan op initiatief van een groep vrienden die geïnteresseerd zijn in de Leer van het Spiritisme. Zij buigen zich op een georganiseerde en gedisciplineerde manier over de basisboeken van Allan Kardec en andere Spiritistische werken.

De bijeenkomsten zijn begonnen aan huis van een van de leden. Met de komst van nieuwe leden werd het noodzakelijk om een andere, neutrale ruimte te vinden voor het houden van de studiebijeenkomsten. Voor de verhuizing had de studiegroep al een naam.

DE NAAMKEUZE

Velen van ons hebben al iets over Jezus gelezen of gehoord, maar voor ons spiritisten is Jezus het hoogste wezen dat de aarde ooit heeft bewoond. Hij is gids en model voor de gehele mensheid. Om beter de naamkeuze (DE NAZARENER) uit te leggen zullen we even stilstaan bij Zijn geboorte.

Geboorte van Jezus

Maria en Jozef woonden in Nazareth, een kleine stad van Galilea. In die tijd verordende de keizer Caesar Augustus een volkstelling, zodat elke persoon zich moest registreren in de stad waar hij/ zij geboren was. Maria en Jozef vertrokken naar Bethlehem omdat ze daar geboren waren.

De reis was erg lang en Maria was hoogzwanger. In Bethlehem zochten ze een plek waar ze konden verblijven. De enige plek die ze vonden was een stal, een plek waar de dieren ’s nachts sliepen. Jezus is in de stal geboren en zodra hij geboren was, werd hij in de kribbe gelegd.

De koning Herodes schrikt als hij hoort dat een “nieuwe koning” geboren was, en hij voelde zich bedreigd. Daarom gaf hij de opdracht om alle kinderen tussen 0 en 2 jaar te doden. Maria en Jozef en het kindje Jezus zijn naar Egypte gevlucht. Enkele jaren later stierf  “Herodes de koning”, en pas toen kon Jezus en zijn familie terugkeren naar Nazareth.

Hoewel Jezus is geboren in Bethlehem, is Hij al heel jong samen met zijn ouders naar Nazareth teruggegaan. Daarom werd Hij bekend als Jezus uit Nazareth of Jezus de Nazarener, de plaats waar hij opgroeide en het werk van de verlossing van de mensheid begon.

Vandaar de naamkeuze Spiritistische Groep de Nazareeër (GEON): dat is een klein eerbetoon aan de Meester der Meester, “Jezus”. Het was  Jezus zelf die de komst van de Trooster beloofde : het Spiritisme. In het Spiritisme wordt ons een verheldering gegeven van aspecten van de lessen van Jezus die nog niet begrepen konden worden . Hij onderwees nieuwe morele waarden, inspireerde ons om ons leven in goede banen te leiden, optimistisch en solidair met elkaar te zijn.

OVER DE VERGADERINGEN

De groep GEON houdt regelmatig bijeenkomsten waarin de fundamentele werken van Allan Kardec bestudeerd worden. De nadruk ligt op Het Evangelie Volgens het Spiritisme en Het Boek der Geesten, naast andere Spiritistische werken.

De studiebijeenkomsten van GEON zijn gratis en toegankelijk voor ieder die zich aangesproken voelt door het gedachtegoed van de Spiritistische Leer.

Voertaal: PORTUGEES

Plaats van studies: DE WONNE – Noorderhagen 25, Enschede – Overijsel – Nederland

Anúncios