De Vrede veroveren

Er zijn beproevingen en beproevingen.

Om diegenen die het leven verstoren te ontkrachten, laten we beginnen met samenwerken aan de opbouw van vrede, waar we ook zijn.

We moeten echter de stukjes leren kennen die zich verweven tot de zorgen waardoor wij uit balans raken en die ons doen lijden.

Hier zijn wat voorbeelden:

De klacht over iemand;
De agressieve klacht;
Een grof woord uit boosheid;
Het ongelukkige antwoord;
De sarcastische zin;
Het denigrerende begrip;
De kwaadaardige notitie;
Het verzuurde gebaar;
De afbrekende kritiek;
De wanhopige roep;
De hatelijke gedachte;
De klaagzang van wrok;
De gewelddadige houding;
De spottende lach;
De uiting van ergernis;
Het uisteren van een gerucht;
De minuut van ongeduld;
Het oneerlijke advies;
De verbale klap van veroordeling.

Elke onzichtbare doorn waarnaar wij verwijzen, is vergelijkbaar met een vonk, die in staat is om het vuur van tweedracht te ontsteken.

En van het winnen van tweedracht heeft niemand profijt.

Accepteer zoveel mogelijk de beproevingen die het leven voor ons in petto heeft, en weet hoe we de liefde, de verdraagzaamheid, het geduld en de geest van dienstbaarheid moeten gebruiken, opdat we werkelijk de waarden en de zegeningen van de vrede veroveren.

Wacht niet af tot een ander je om hulp vraagt. Werk vrijwillig samen, in de zekerheid dat je waardevolle zaden van arbeid en liefde zaait, in de opbouw van een betere toekomst.

Emmanuel / Chico Xavier