Ne difektu vian tagon

Via incitiĝo solvos nenian problemon.

Viaj ĉagrenoj ne ŝanĝas la naturon de la okazaĵoj.

Viaj elreviĝoj ne faras tian laboron, kiun nur la tempo sukcesos plenumi.

Via galhumoro ne modifas la vivon.

Via doloro ne malhelpos, ke la suno morgaŭ brilu super bonuloj kaj malbonuloj.

Via malĝojo ne prilumos vojojn.

Via senkuraĝeco edifos neniun.

Viaj larmoj ne anstataŭas la ŝviton, kiun vi devas verŝi por via propra feliĉo.

Viaj plendoj, eĉ tiuj el la koro, neniam aldonos ĉe aliaj eĉ unu gramon da simpatio al vi.

Ne difektu vian tagon. Lernu el la Dia Saĝo senfine senkulpigi, ĉiam konstruante kaj rekonstruante por la senlima bono.

Libroj: Agenda Cristã  Francisco Cândido Xavier (André Luiz)

Anúncios