Pri Spiritismo (ESPERANTO)

Historia Aspekto

Ekde la antikveco ĝis la nunaj tempoj, estas registritaj en pluraj lokoj la kontaktoj de la vivantoj kun la mortintoj.

Tamen, en la 18-a jarcento, antaŭ la apero de la Spiritisma Doktrino, du gravaj okazaĵoj estas konsiderataj preparaj por la alveno de Spiritismo: la “fenomenoj de Hajdsvilo” (Usono) kun la fratinoj Fox kaj la manifestiĝoj de la “turniĝantaj tabloj”, samtempe aperantaj en pluraj mondopartoj.

En tiu jarcento, oni imagis, ke la moviĝo de objektoj, batoj kaj neordinaraj bruoj estis nedaŭra modo, ŝatokupo malaperonta tuj kiam oni miskreditigos tiun fenomenon, tamen tio ne okazis.

Spiritismo kaj Allan Kardec

La ofteco de tiuj fenomenoj ne haltis kreski kaj aperi en pluraj mondopartoj, kio vekis la intereson de la franca profesoro Hippolyte Léon Denizard Rivail.

Li disvolvis sciencan metodon – eksperimentan kaj bazitan sur logiko kaj racio por kompreno de faktoj ankoraŭ ne taksataj.

La notoj devenintaj de la respondoj de la spiritoj estis ordigitaj en aro da libroj de li publikigitaj sub la pseŭdonimo Allan Kardec. Ĉi tiun nomon adoptis profesoro Rivail pro la intenco malsamigi la Spiritisman Kodigon disde liaj antaŭaj pedagogiaj laboroj.

La publikigo de lia unua libro – La Libro de la Spiritoj – estis konsiderata kiel marko en la fondo de Spiritismo, kies enhavon rivelis la superaj Spiritoj pere de mediumoj kaj ordigis (kodigis) Kardec en 1857.

En Parizo, la venontan jaron, Kardec lanĉis la Spiritisman Revuon kaj kreis la Parizan Societon de Spiritismaj Studoj. De tiam, oni realigis multajn studojn kaj aliaj doktrinaj verkoj estis finitaj kaj poste tradukitaj en plurajn lingvojn.

Por la ĝusta komprenado de la Spiritisma Doktrino, la studo de la verkaro de Allan Kardec estas la baza referenco.

Baza Verkaro de la Spiritisma Doktrino

La Libro de la Spiritoj – priparolas la Spiritisman Doktrinon (18-an de Aprilo 1857);
La Libro de la Mediumoj – rilatas la eksperimentan kaj sciencan parton (Januaro 1861);
La Evangelio laŭ Spiritismo – koncernas la moralan parton (Aprilo 1864);
La Ĉielo kaj la Infero aŭ La Justeco de Dio laŭ Spiritismo (Aŭgusto 1865);
La Genezo, la Mirakloj kaj la Antaŭdiroj (Januaro 1868).

Spiritismo en niaj vivoj

Pro la nuntempa peniga vivo, la personoj forgesas la fundamentajn demandojn pri la ekzistado, turnante sin al siaj laboro, plezuroj kaj privataj problemoj.

Dum ĉio estas en ordo, ili eĉ ne pensas pri Dio, nek meditas pri la senco de la vivo.

Sed kiam ili subite troviĝas antaŭ grandaj monperdoj, morto de kara estulo, nekuraceblaj malsanoj aŭ ia alia dramo turmentanta iliajn vivojn, ili sentas sin perditaj kaj konfuzaj, sen trovi la necesan fidon, nek komprenon por alfronti la problemojn kuraĝe kaj rezignacie,
kaj tiel ili falas en malesperon.

La prispiritisma kono malfermas por ni ampleksan kaj racian vidon pri la vivo, klarigante pri la kialoj altrudantaj al ni la neceson je la suferoj, donante al ni forton por komenci internan ŝanĝiĝon, kiu pli alproksimigos nin al Dio kaj al la vera feliĉo.

La promesita Konsolanto

Spiritismo adoptas la kristanan moralon kaj vidas Jesuon kiel kondutmodelon, maksimuman ekzemplon de la praktikado de amo kaj karito al la proksimulo. Sed antaŭ sia foriro li anoncis la venon de alia Konsolanto:

Kaj mi petos la Patron, kaj Li donos al vi alian Parakleton, por ke li restadu kun vi por ĉiam; tiu estas la Spirito de la vero, kiun la mondo ne povas akcepti, ĉar ĝi lin ne vidas nek konas; vi lin konas, ĉar li restadas kun vi kaj estos en vi (…). Sed la Parakleto, la Sankta Spirito, kiun la Patro sendos en mia nomo, instruos vin pri ĉio, kaj vin rememorigos pri ĉio, kion mi diris al vi. Johano 14:16-26.

La lecionoj de Jesuo klare reaperas pere de Spiritismo (Promesita Konsolanto), klarigante aspektojn ankoraŭ nekomprenatajn kaj vekante novajn moralajn valorojn, inspirante nin sekvi la vivon pli optimisme, helpante nin pli bone gvidi niajn pensojn cele al superado de la
angoroj partoprenantaj nian evoluan procezon.

Spiritismo respondas al la fundamentaj demandoj pri la vivo, kiaj:

Kiu mi estas? Kio okazos post kiam mi mortos? Kial iuj personoj suferas pli, ol aliaj? Kial iuj personoj naskiĝas en malriĉeco kaj aliaj en riĉeco? Kial iuj personoj mortas junaj kaj aliaj maljunaj? Kial Dio permesas tiom da malegalaĵoj? Tiuj estas kelkaj el la multaj demandoj restantaj sen logika respondo, se oni taksas la vivon laŭ la vidpunkto de ununura reenkarniĝo.

La Spiritisma Doktrino sugestas, ke ni vidu la vivon laŭ pli ampleksa perspektivo, por ke ni akiru la respondon por tiuj kaj aliaj duboj.

Spiritismo ne altrudas siajn principojn, tamen invitas la interesiĝantojn koni ĝin kaj submeti ĝiajn instruojn al la detala taksado de la racio antaŭ ĝia akcepto.

“Elprovu ĉion; tenu firme tion, kio estas bona.” I Tesalonikanoj 5:21

 
Roberta Cardoso et al
Traduko: Osmar da Silva Alves kaj  José Roberto Tenório
Anúncios