Ĉe la ellitiĝo (Ao Levantar-se)

ESPERANTO:

Ĉe la ellitiĝo

Danku Dion pro la beno de la vivo, en la mateno.

Se vi ne havas la kutimon preĝi, esprimu serenajn kaj optimismajn pensojn, dum kelkaj momentoj, antaŭ ol repreni viajn proprajn laborojn.

Ellitiĝu tankvile.

Se vi devas veki iun, uzu bonkorecon kaj ĝentilecon, rekonante, ke kriado kaj malbongustaj ŝerĉoj neniam iun helpas.

Tenu al ĉio kaj al ĉiuj personoj la dispozicion kunlabori por la bono.

Antaŭ ol foriri por la plenumado de viaj taskoj, rememoru, ke estas necese beni la vivon, por ke la vivo nin benu.

Andreo Ludoviko (spirito)
Paĝo psikografiita de Francisco Cândido Xavier [fransiskŭ kandidŭ ŝavier]
Eltirita el la libro “Verda Signalo” (Sociedade Editora Espírita F. V. Lorenz)

……….

PORTUGUÊS:

Ao Levantar-se

Agradeça a Deus a bênção da vida, pela manhã.

Se você não tem o hábito de orar, formule pensamentos de serenidade e otimismo, por alguns momentos, antes de retomar as próprias atividades.

Levante-se com calma.

Se deve acordar alguém, use bondade e gentileza, reconhecendo que gritaria ou brincadeiras de mau gosto não auxiliam em tempo algum.

Guarde para com tudo e para com todos a disposição de cooperar para o bem.

Antes de sair para a execução de suas tarefas, lembre-se de que é preciso abençoar a vida para que a vida nos abençoe.

André Luiz (espírito)
Página psicografada por Francisco Cândido Xavier
Extraída do livro – “Sinal Verde”  (Petit Editora)
Anúncios